Rättigheter och skyldigheter

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för ägare av infrastruktur (i lagen definierade som nätinnehavare).

Bredbandsutbyggare har under vissa förutsättningar rätt att:

  • få information om fysisk infrastruktur,
  • få information om pågående och planerade bygg- och anläggningsprojekt,
  • få möjlighet att undersöka infrastrukturen på plats samt
  • erhålla tillträde till fysisk infrastruktur eller
  • få möjlighet att samordna sitt utbyggnadsprojekt med nätinnehavares bygg- eller anläggningsprojekt.

Utöver detta har bredbandsutbyggare i vissa fall rätt att få tillträde till fysisk infrastruktur för elektronisk kommunikation i en byggnad.

Bredbandsutbyggare har även vissa skyldigheter, som att lämna en skriftlig begäran till nätinnehavaren eller följa särskilda villkor som nätinnehavaren anger för att medge en begäran.

Nätinnehavare är under vissa förutsättningar skyldiga att:

  • lämna ut information om fysisk infrastruktur,
  • lämna ut information om pågående och planerade bygg- och anläggningsprojekt,
  • medge undersökning på plats,
  • ge tillträde till fysisk infrastruktur samt 
  • ge tillträde till fysisk infrastruktur för elektronisk kommunikation i byggnad.

Nätinnehavare är även skyldiga att medverka samt om nödvändigt ansöka om tillstånd som är nödvändiga för bredbandsutbyggnaden.

Nätinnehavare som dessutom är ett offentligt organ har, utöver de skyldigheter och rättigheter som gäller för alla nätinnehavare, även skyldighet att i många fall medge samordning av bygg- och anläggningsprojekt. Detsamma gäller nätinnehavare vars bygg- och anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras av offentliga medel.

Dessutom är dessa nätinnehavare skyldiga att informera om bygg- och anläggningsprojekten utan krav på begäran från en bredbandsutbyggare.

Att neka begäran

Begäran om tillträde, information samordning eller undersökning på plats får avslås under vissa förutsättningar.

Nätinnehavare har även rätt att i vissa fall ställa upp villkor för medgivande av bredbandsutbyggares begäran.

När nätinnehavare överväger att avslå en begäran ska de först överväga om uppställandet av ett villkor kan medföra ett medgivande istället för ett avslag.

Mer information finns under information, tillträde och samordning.