Infrastruktur

Utbyggnadslagen har betydelse för aktörer både inom och utom telekomsektorn.

Infrastruktur som omfattas av reglerna är passiva nätdelar som är avsedda att rymma andra nätdelar utan att själva bli aktiva, såsom kanalisationer, master, tillsynsbrunnar, manhål, kopplingsskåp, byggnader, ingångar till byggnader, antenninstallationer, torn och stolpar.

Dricksvattenledningar och vissa andra nätdelar, såsom kablar och svart fiber är undantagna.

Dessutom omfattas passiv infrastruktur för elektronisk kommunikation i byggnader, se under tillträde.