Begäran och svar

Utbyggnadslagen anger att den som önskar nyttja rättigheter ska lämna en skriftlig begäran.

Bredbandsutbyggare som önskar nyttja rättigheter enligt lagen ska lämna en skriftlig begäran till nätinnehavaren. Det kan denne göra genom att till exempel skicka ett brev eller e-post. Oavsett hur bredbandsutbyggaren väljer att lämna den skriftliga begäran är denne ansvarig för att den kommer fram till nätinnehavaren. Det sker enklast genom att be nätinnehavaren bekräfta, till exempel genom ett mottagningsbevis. Detsamma gäller när nätinnehavaren skickar information eller ett medgivande eller avslag på en begäran.

Att försäkra sig om att en begäran eller ett svar har mottagits är viktigt för att de tidsfrister som gäller för till exempel nätinnehavarens besked om medgivande eller avslag ska börja löpa.