Trafikverket

Tillstånd som behövs hos Trafikverket.

Information om ansökningar och förfrågningar som rör utbyggnadslagen finns här på Trafikverkets hemsida.

I samband med tillträde till fysisk infrastruktur, fysisk undersökning eller genomföra en samordning med ett av våra bygg- och anläggningsprojekt kan ytterligare tillstånd och/eller avtal behövas från Trafikverket. Detta kommer att framgå av Trafikverkets beslut.

Inplacering i Trafikverkets master eller torn innebär helt enkelt att du kan få plats för din kommunikationsutrustning, utan att bygga egen mast. Du använder din egen utrustning och i första hand ditt eget teknikhus. 

Information kring inplacering i master finns också på Trafikverkets hemsida.