Övriga tillståndsgivare

Utöver tillstånd från kommunen, lantmäteriet, länsstyrelsen och trafikverket kan en bredbandsutbyggare behöva vända sig andra aktörer för att ansöka om tillstånd eller sluta avtal.

Polisen

I vissa fall kan det krävas tillstånd enligt ordningslagen för ledning på allmän plats. Även i samband med anläggandet kan det krävas tillstånd för t.ex. byggställningar. Mer information hittar du på Polismyndighetens hemsida.

Fastighetsägare

Om bredbandsutbyggnaden innebär att annans fastighet måste användas på något sätt kan ett nyttjanderättsavtal behöva ingås med fastighetens ägare.