Tillstånd

Den som vill bygga ut eller anlägga ett bredbandsnät kan behöva flera olika tillstånd och därför behöva ha kontakt med flera olika myndigheter.

Förfarandet för att ansöka om tillstånd kan vara olika hos myndigheterna och det underlag som ska lämnas in till myndigheterna kan variera.

För att underlätta för bredbandsutbyggare att hitta information om vilka tillstånd som kan bli aktuella att söka, hur det går till att ansöka och hur en komplett ansökan ska se ut finns här kort information från berörda myndigheter samt länkar till deras hemsidor.