Tidsfrister

När en begäran mottagits av en nätinnehavare börjar en tidsfrist att löpa.

En begäran om samordning ska göras senast en månad innan nätinnehavararen ska ansöka om nödvändiga tillstånd för sitt bygg- eller anläggningsprojekt. När det gäller projekt som inte kräver något tillstånd får det avgöras i varje enskilt fall när en begäran om samordning senast ska göras.

Nätinnehavaren ska senast en månad från mottagandet av en begäran skriftligen meddela bredbandsutbyggaren om begäran om samordning medges eller avslås. Vid medgivande ska eventuella villkor för samordningen anges och vid avslag ska de omständigheter som ligger till grund för avslaget anges.