Mer om Utbyggnadsportalen

Med stöd av lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infra­struktur eller samordna sin utbyggnad med andra – allt för att bredbandsutbyggnad ska bli billigare.

Post- och telestyrelsens (PTS) roll är att tillhandahålla Utbyggnadsportalen och att hantera tvistlösningar och tillsyn av det nya regelverket.

Genom webbplatsen Utbyggnadsportalen, ska bred­bandsutbyggare och nätinnehavare kunna hitta den information de behöver, t.ex. om reglerna, infrastruktur, byggprojekt och tillstånd.

På Utbyggnadsportalen kommer det att finnas länkar till olika webbtjänster som har information om infrastruktur. En av dem är Ledningskollen.