Mer information om bredbandsutbyggnad

Här finns information om att bygga ut bredband.

Lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät syftar till att främja bredbandsutbyggnad. Den ska leda till sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och att fler i Sverige får tillgång till snabbt bredband.

Det görs även en hel del annat inom bredbandsområdet, en del av det listas här.

Regeringens Bredbandsforum främjar samverkan kring bredbandsutbyggnad. Forumet har mycket information om hur man bygger ut bredband.

PTS arbetar också för att stärka skyddet av elektroniska kommunikationer och för att kommunikationerna ska vara robusta, på PTS webbplats finns information om PTS robusthetsarbete. Det finns även mer vägledning och allmän information för dig som vill bygga robust fibernät. 

PTS har information om bredbandsutbyggnad - om hur man bygger ut bredband, vilka aktörer som kan vara inblandade och hur man bäst kan göra.

Verksamt.se är en e-tjänst för den som funderar på att starta ska starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag. På verksamt.se finns nyttig information om företagande i allmänhet. Det finns information, räkneverktyg och länkar till fördjupad information på andra webbplatser. Det går att logga in med e-legitimation i e-tjänster och bland annat registrera företag, ändra företagsnamn, ansöka om godkännande för F-skatt och skapa en personlig affärsplan. Verksamt.se är ett samarbete mellan Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket.