Överenskommelse och tvist

Utgångspunkten är att bredbandsutbyggaren och nätinnehavaren ska komma överens om utlämnande av information eller undersökning på plats.

Om parterna inte kommer överens kan både bredbandsutbyggaren och nätinnehavaren vända sig till PTS och begära en prövning av det som är tvistigt dem emellan. Om någon av parterna begär tvistlösning ska PTS som huvudregel fatta ett beslut inom två månader från det att en fullständig begäran inkom till myndigheten.