Ledningskollen

Ledningskollen är en gratis webbtjänst som underlättar kommunikation mellan de som äger nedgrävd infrastruktur och de som vill veta var sådan finns.

Med Ledningskollen kan den som planerar att gräva, få besked om vem som äger infrastruktur inom ett visst område.

I Ledningskollen finns ledningsägare över hela landet. Med ledningsägare avses i Ledningskollen de som äger ledningar och nedgrävd infrastruktur, det är alltså ett vidare begrepp än nätinnehavare.

Bredbandsutbyggare kan använda Ledningskollen för att få information om en nätinnehavares fysiska infrastruktur för att sedan kunna begära tillträde, samordning eller för att begära undersökning på plats eller eventuellt begära ytterligare information.

Ledningskollen kan även användas som ett verktyg för samordning och informationsutbyte vid planering och projektering av framtida projekt. Förfrågningar kan läggas in redan under ett planläggnings- eller projekteringsläge.

I Ledningskollen finns följande olika ärendetyper:

  • Ledningsanvisning kan användas för att få information från berörda ledningsägare om var ledningarna finns nedgrävda.
  • Projektering kan användas av den som ska projektera och behöver få underlag i form av kartor eller cad-ritningar över befintlig infrastruktur på en viss plats. OBS! Underlaget som ledningsägaren lämnar i projekteringsfasen får inte användas för grävning.
  • Samordning kan användas av den som vill komma i kontakt med ledningsägare på en viss plats för att undersöka möjligheten till samordning, samt för de som vill informera om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt.
  • Planärende kan användas av en kommun eller annan myndighet som vill komma i kontakt med andra ledningsägare i ett område för att informera om ett planärende.

Mer information om hur Ledningskollen kan användas för nätinnehavare eller bredbandsutbyggare utifrån Lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät finns på Ledningskollens webbplats. Där finns också information om vilka ledningsägare som finns med i Ledningskollen. 

Ledningskollen är öppen för alla och gratis. Den som vill använda Ledningskollen måste registrera sig och skriftligt godkänna de användarvillkor som gäller för tjänsten.

Ledningskollen drivs av PTS och finansieras av PTS, Svenska Kraftnät och Trafikverket.

Regionala tjänster

I Ledningskollen och Geodataportalen finns information om ledningar över hela Sverige. Det finns också tjänster som tillhandahåller information om ledningar inom en viss kommun eller en viss stad. Dessa tjänster hittar du på respektive kommuns eller stad webbplats.