Andra tjänster

I Geodataportalen går det att söka efter vilka geodata som finns tillgängliga via olika organisationers tjänster och data.

Geodataportalen kan användas till att:

  • söka och hitta geografiska datakällor
  • visa detaljer för alla upptäckta datakällor och information om hur du får tillgång till dem
  • direkt titta på de data och kartresurser du hittat
  • skapa, ladda upp och administrera metadata för geodata och tjänster producerade i din organisation.

Med geodata avses geografisk information, dvs. beskrivningar av sådant som har ett geografiskt läge, till exempel byggnader, sjöar och vägar men också vegetation och befolkning. Geodataportalen är öppen för alla och det krävs inget avtal för att titta och söka i portalen. Geodataportalen är också gratis att använda, men det kan vara avgiftsbelagt att ta del av den geografiska miljöinformationen hos de informationsansvariga myndigheterna. 

För att publicera metadata i portalen krävs registrering. Det finns en nationell metadataprofil som är en specifikation och vägledning för att enhetligt beskriva data och tjänster som ingår i Geodataportalen. 

Geodataportalen förvaltas av Lantmäteriet.

Regionala tjänster

I Ledningskollen och Geodataportalen finns information om ledningar över hela Sverige. Det finns också tjänster som tillhandahåller information om ledningar inom en viss kommun eller en viss stad. Dessa tjänster hittar du på respektive kommuns eller stad webbplats.

Trafikverket

För information om Trafikverkets fysiska infrastruktur och bygg- och anläggningsprojekt se Trafikverkets hemsida