Utbyggnadsportalen

Här finns information om utbyggnadslagen.

Med stöd av lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få tillträde till andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra – allt för att bredbandsutbyggnad ska bli billigare.

Här på Utbyggnadsportalen finns samlad information om vilka rättigheter bredbandsutbyggare har och vilka skyldigheter nätinnehavare har enligt lagen. Lagen berör aktörer både inom och utom telekomsektorn.

Här finns information om befintlig infrastruktur och kommande byggprojekt, om tillstånd och regler. Här finns också länkar till olika webbtjänster som har information om infrastruktur, t.ex. Ledningskollen.

 

Information om infrastruktur och bygg- och anläggningsprojekt

Om nätinnehavares skyldighet att lämna information till bredbandsbyggare.

Läs mer

Tillträde

Om nätinnehavares skyldighet att på begäran medge tillträde till fysisk infrastruktur.

Läs mer

Samordning

Om offentliga organs, eller den som utför ett bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansierat med offentliga medel, skyldighet att medge samordning av bygg- och anläggningsprojekt.

Läs mer