Information om bygg- och anläggningsprojekt

En nätinnehavare är, under vissa förutsättningar, skyldig att lämna information om infrastruktur och bygg- eller anläggningsprojekt.