Tillträde

Nätinnehavare är skyldiga att på begäran medge tillträde till fysisk infrastruktur för utbyggnad av fast eller trådlöst bredband med kapacitet över 30 Mbit/s.

Fysisk infrastruktur är dels passiva nätdelar utanför byggnader såsom kanalisationer, master, tillsynsbrunnar, kopplingsskåp, stolpar m.m. dels passiv infrastruktur för elektronisk kommunikation i byggnader såsom accesspunkten och kanalisation.