Information om infrastruktur och bygg- och anläggningsprojekt

En nätinnehavare är under vissa förutsättningar skyldig att lämna information om infrastruktur och bygg- eller anläggningsprojekt. En nätinnehavare är också skyldig att under vissa förutsättningar ge bredbandsutbyggaren möjlighet att undersöka infrastruktur på plats.

En nätinnehavare är under vissa förutsättningar skyldig att lämna information om infrastruktur och bygg- eller anläggningsprojekt. Nätinnehavare som är offentliga organ, eller nätinnehavare som utför ett byggprojekt som är helt eller delvis finansierat med offentliga medel, är skyldiga att tillgängliggöra information om planerade och pågående bygg- och anläggningsprojekt.

Det finns även en skyldighet för nätinnehavaren att under vissa förutsättningar ge bredbandsutbyggaren möjlighet att undersöka infrastruktur på plats.

Informationstjänster

Om informationen finns tillgänglig via en informationstjänst kan skyldigheten att lämna information om infrastruktur och bygg- eller anläggningsprojekt fullgöras genom att bredbandsutbyggaren hänvisas dit. En sådan informationstjänst är Ledningskollen (se under rubriken Ledningskollen). En annan informationstjänst är Geodataportalen (se under rubriken Andra tjänster).